Principala : Noutati : Cartea de vizita : Descaraca : Articole
  Administratia CR

Preşedintele raionului Ocniţa

Romaniuc Vasile

 

Dragi Ocniţeni!

Pe acest site sînt incluse totalurile activităţii în domeniul administrării, dezvoltării economiei, micului business, în domeniul educaţiei şi culturii, protecţiei sănătăţii şi sociale, a tineretului şi sportului. Sînt elucidate rezultatele  obţinute de autorităţile administraţiei publice locale în ultima perioadă de timp.
Mesajul in intregime il puteti citi AICI.....

DECIZII 2014

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

12 decembrie 2014

 

 

O

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 12 decembrie 2014

 • Cu privire  la aprobarea bugetului raional pe anul 2015 în prima lectură

Raportor: C. Gudima– șef Direcţie finanţe. 

 • Cu privire  la mersul execuției bugetului raional pe 9 luni ale anului 2014

Raportor: C. Gudima  șef Direcţie finanţe

 • Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2014

Raportor: C. Gudima  șef Direcţie finanţe.

 • Cu privire la casarea plantațiilor multianuale în com.  Lencăuți

Raportori:S. Bairac – vicepreședinte al raionului.

 • Cu privire la aprobarea Programului raional de transport rutier

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 • Cu privire la acordarea statutului de școală mică

Raportor: B. Solodchi – șef-adjunct Direcție Învățămînt

 • Cu privire  la aprobarea bugetului raional pe anul 2015 în prima lectură

Raportor:C. Gudima  șef Direcţie finanţe

 • Informații, declarații, anunțuri

 


 
 
 

 DECIZII Din12.12.2014


 

Descarcati Deciziile din 12.12.2014 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

02 octombrie 2014

 

 

O

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 2 octombrie 2014

 • Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2014

Raportor: C. Gudima– șef Direcţie finanţe. 

 • Cu privire la delegarea a 2 membri în componența Consiliului electoral de circumscripție raională

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 • Cu privire la luarea în proprietate a unui imobil din com. Bîrlădeni

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului.

 • Cu privire la gradul de pregătire a economiei instituțiilor sociale și a populației către perioada rece a anului 2014-2015

Raportori:B. Sîtnic – șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri.

                Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

                B. Solodchi – șef-adjunct Direcție Învățămînt 

                  F. Iurcu - director IMSP „Spitalul Raional”

                  T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița

                  V. Casian – șef IMSP CS Otaci

                  A. Seinic –șef IMSP CS Frunză

                  L. Belonoșca – șef Serviciul Cultură

 • Cu privire la alimentarea elevilor din instituțiile preuniversitare din raion

Raportor: B. Solodchi – șef-adjunct Direcție Învățămînt

 • Cu privire la acordarea indemnizațiilor managerilor școlari

Raportor: B. Solodchi – șef-adjunct Direcție Învățămînt

 • Cu privire la examinarea rezultatului auditului în vederea implementării mecanismului de restituire a bunurilor persoanelor supuse represiunilor politice

Raportor:Iu. Flocea, specialist principal

 • Cu privire la casarea unor utilaje medicale

Raportor:F. Iurcu – director IMSP „Spitalul Raional”

 • Informații, declarații, anunțuri

 


 
 
 

 DECIZII Din02.10.2014


 

Descarcati Deciziile din 02.10.2014 in intregime.
  

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

17 mai 2014

 

 

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din  17 mai 2014

1.Cu privire la activitatea administrației publice raionale în 2013;

      Raportor:I. Tomai – președintele raionului;

2.Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor;

      Raportor:  V.Cazacu – șef Direcţie învăţămînt;

3.Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt către noul an de studii 2014-2015

     Raportor:  V.Cazacu – șef Direcţie învăţămînt;

4.Cu privire la aprobarea măsurilor de pregătire a economiei și sferei sociale a raionului pentru activitatea în perioada  toamnă-iarnă 2014-2015;

     Raportor: B. Sîtnic– șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri

5.Cu privire la adresarea către Consiliul comunal Vălcineț despre transmiterea și primirea în proprietate a unor imobile;

     Raportor: S. Bairac – vicepreședinte al raionului;

6.Cu privire la instituirea secției de reabilitare medicală și chinetoterapie  în IMSP „Spitalul raional Ocnița”;

      Raportor: F.Iurcu – director IMSP SR Ocnița;

7.Cu pivire la participarea Consiliului raional Ocnița în proiectul FISM;

      Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție Economie;

8.Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2014;

      Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe;

9.Cu privire la rezultatele monitoringului financiar al întreprinderilor municipale și IMSP  fondate de către Consiliul raional;

      Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe;

10.Cu privire la lichidarea publicației periodice „Meridian Ocnița”;

      Raportor: Iu. Flocea - specialist principal;                                                           

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

11. Cu privire la aprobarea alocațiilor financiare întru reparația drumurilor publice locale din teritoriul administrat pe anul 2014

     Raportor: B. Sîtnic– șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri.

12.Cu privire la mersul realizării programului de combatere a tuberculozei în teritoriul administrat.

     Raportor: P. Gîscă – medic șef al Centrului de Sănătate Publică Ocnița

13.Cu privire la preavizarea dlui Vladimir Baciu, redactor-șef al publicației periodice „Meridian Ocnița”, despre posibila concediere în legătură cu lichidarea ziarului

      Raportor: Iu. Flocea - specialist principal Aparatul președintelui;

14. Cu privire la implementarea Sistemului automatizat

de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”

pe drumurile publice ale raionului Ocnița

Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție Economie;

15.  Informații, anunțuri, declarații


 
 
 

  DECIZII Din17.05.2014


 

Descarcati Deciziile din 17.05.2014 in intregime.
     


ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

28 februarie 2014

 

 

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din  28 februarie 2014

 • Cu privire la examinarea și aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și  utilizarea fondului de rezervă pe anul 2013;

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe;

 • Cu privire  la acordarea suportului financiar pentru alimentaţia copiilor din familii social – vulnerabile;

Raportor: V. Cazacu – șef Direcție Învățămînt;

 • Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de salubrizare a teritoriului;

Raportor: S. Avcinicov – șef Inspecție Ecologică;

 • Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a. n. 1996-1987 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara anului 2014;

Raportor: O.Bobrov – șef Secție administrativ-militară Ocnița;

 • Cu privire la aprobarea cadastrului funciar la data de 01.01.2014;

Raportor: A. Carabeț - șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru;

 • Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Azilului de bătrîni din com. Calarașovca;

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

 • Cu privire la modificarea statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei ;

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecția Familiei;

 • Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social „Locuință Protejată” și a Standardelor minime de calitate”

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

 • Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situații de risc;

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

10.  Cu privire la aprobarea Regulamentului Casei de copii de tip familial;

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

11.  Cu privire la modificarea  bugetului raional pe anul 2014;

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție finanțe;

12.  Cu privire la casarea unor utilaje medicale ale IMSP CS Ocnița;

Raportor: T. Dutca- director IMSP CS Ocnița, 

13.  Cu privire la casarea unor utilaje medicale ale IMSP SR Ocnița;

Raportor: T. Iurcu -  director IMSP Spitalul Raional;

14.  Cu privire la darea în comodat a unor birouri din incinta IMSP CS Ocnița;

Raportor: S. Bairac – vicepreședinte al raionului;

15.  Cu privire la darea în locațiune a unor birouri din incinta IMSP CS Ocnița;

Raportor: S. Bairac – vicepreședinte al raionului;

16.  Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a comisiei speciale de acordare a îndemnizațiilor unice;

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe;

17.  Cu privire la modificarea  componenței Consiliilor Administrative ale IMSP din raion;

Raportor: A. Țopa - vicepreședinte al raionului;

18.  Cu privire la modificarea Regulamentului de funcționare a „Centrului Stomatologic Raional Ocnița” ÎM;

Raportor: Iu. Flocea– specialist principal, Aparatul președintelui;

19.  Cu privire la constituirea Consiliiului administrativ al „Centrului Stomatologic Raional Ocnița” ÎM;

Raportor: Iu. Flocea– specialist principal, Aparatul președintelui;

20.  Cu privire la atribuirea Școlii de Arte Ocnița numele „Teodor Negară”;

Raportor: L.Belonoșca – șef Serviciul Cultură

21.  Cu privire la transmiterea cu titlu gratis a unui imobil;

Raportor: S. Bairac – vicepreședinte al raionului; 

22.  Informații, anunțuri, declarații


 
 
 

  DECIZII Din 28.02.2014


 

Descarcati Deciziile din 28.02.2014 in intregime.
   

 

  Harta Raionului

  Meniu
  DECIZII
  Verifica posta
  UtileDESCENTRALIZARE

  Intrare

Loghin:

Parola:

Retine

Inregistrare

Ati uitat parola?

  Informer
  Noutati
ADR Nord
În vederea implementării Legii nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) anunţă iniţierea procesu
 31.07.2015 12:35 Mai departe..
Toate noutatile
  Aparatul


  AVIZ


 

  Meteo
  Valuta
  Cine e pe site
Administratori: 0
Utilizatori: 0
Vizitatori: 0
Total: 0

Lista utilizatorilor
  Blog

 

 
 


Pagina lucreaza pe LinkorCMS. Drepturile rezervate. © 2010 ocnita.md  
Web designer: rciumac@ocn.md