Principala : Noutati : Cartea de vizita : Descaraca : Articole
  Administratia CR

Preşedintele raionului Ocniţa

Romaniuc Vasile

 

Dragi Ocniţeni!

Pe acest site sînt incluse totalurile activităţii în domeniul administrării, dezvoltării economiei, micului business, în domeniul educaţiei şi culturii, protecţiei sănătăţii şi sociale, a tineretului şi sportului. Sînt elucidate rezultatele  obţinute de autorităţile administraţiei publice locale în ultima perioadă de timp.
Mesajul in intregime il puteti citi AICI.....

DECIZII 2011

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 27  DECEMBRIE 2011

 

 

    Ordinea de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional

din 27  decembrie 2011

 

1.    Cu privire la soluţionarea problemei legate de activitatea  L.T. „D. Cantemir”. 

2.    Cu privire la modificarea bugetului  raional pentru anul 2011.

3.    Cu privire la transmiterea unor bunuri ÎMSP Spitalul raional Ocniţa. 

4.    Cu privire la transmiterea unor bunuri. 

5.    Cu privire la stabilirea preţului a unei giga-calorii.

   

 DECIZIA 8/1

Din 27 decembrie 2011

Cu privire la soluţionarea problemei legate de activitatea  L.T. „D. Cantemir”.
DECIZIA 8/2
Din 27 decembrie 2011
 Cu privire la modificarea bugetului  raional pentru anul 2011.

 

DECIZIA 8/3
Din 27 decembrie 2011
Cu privire la transmiterea unor bunuri ÎMSP Spitalul raional Ocniţa.

 

DECIZIA 8/4
Din 27 decembrie 2011

 

Cu privire la transmiterea unor bunuri.
DECIZIA 8/5
Din 27 decembrie 2011

 

 Cu privire la stabilirea preţului a unei giga-calorii.

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 08 decembrie 2011

 

 

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional

din 08 decembrie 2011

 

1.     Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2012 în prima lectură.

2.     Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2011.

3.     Cu privire la instituirea unităţii de audit intern.

 4.     Cu privire la aprobarea statelor de personal a Aparatului preşedintelui raionului şi a Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie.

 5.     Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Azilului pentru persoanele vîrstnice şi cu disabilităţi din raionul Ocniţa

 6.     Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2012 în a doua lectură.

7.      Cu privire la informarea Consiliului Raional despre starea de lucruri

           în procesul de acreditare a IMSP Spitalul Raional Ocniţa

       8. Cu privire la luarea în proprietate publică a unui bun imobil

 
 

 DECIZIA 7/1

Din 08 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2012 în prima lectură.
DECIZIA 7/2
Din 08 decembrie 2011
Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2011.

 

DECIZIA 7/3
Din 08 decembrie 2011
Cu privire la instituirea unităţii de audit intern.

 

DECIZIA 7/4
Din 08 decembrie 2011

 

Cu privire la aprobarea statelor de personal a Aparatului preşedintelui raionului şi a Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie.
DECIZIA 7/5
Din 08 decembrie 2011

 

Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Azilului pentru persoanele vîrstnice şi cu disabilităţi din raionul Ocniţa
DECIZIA 7/6
Din 08 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2012 în a doua lectură.

DECIZIA 7/7
Din 08 decembrie 2011
  Cu privire la informarea Consiliului Raional despre starea de lucruri

           în procesul de acreditare a IMSP Spitalul Raional Ocniţa

DECIZIA 7/8
Din 08 decembrie 2011
Cu privire la luarea în proprietate publică a unui bun imobil

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 28  OCTOMBRIE 2011

 

 

 1. 1.     Cu privire la exerciţiul bugetar pe 9 luni al anului 2011.
 1. 2.     Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă.
 1. 3.     Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat nr.321/11 din 01.09.2011.
 1. 4.     Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat nr.298/11 din 08.08.2011.

    

 1. 5.     Cu privire la gradul de pregătire a IMSP din raion către acreditare. 
 1. 6.     Cu privire la darea în locaţiune a birourilor din incinta Consiliului raional.
 1. 7.     Cu privire la adresarea în instanţa de judecată despre eliberarea încăperilor arendate de avocaţi.

    

 1. 8.     Cu privire la darea în arendă a microbusului Consiliului raional.

    

 1. 9.     Cu privire la examinarea cererii de demisie a directorului-interimar IMSP CS Otaci.
 1. 10.                       Cu privire la numirea în funcţie de director al CS Otaci.
 1. 11.                       Cu privire la luarea la evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 1996 pe 

teritoriul raionului Ocniţa.

 1. 12.                       Cu privire la transferarea oficiului medicilor de familie din com.Calaraşovca.
 1. 13.                       Cu privire la pregătirea instituţiilor sociale către perioada rece al anului.
 1. 14.                       Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului cultură în raionul Ocniţa pe perioada 2011-2015.
 1. 15.                       Cu privire la elaborarea studiului de fezabilitate întru identificarea potenţialului turistic al raionului Ocniţa în scopul promovării proiectelor FNDR şi UE.
 1. 16.                        Cu privire la starea lucrărilor de construcţie a monumentului eroilor căzuţi în războiul din Afganistan. 
 1. 17.                       Cu privire la activitatea orchestrei de muzică populară a CR “Rapsozii Nordului”. 
 1. 18.                       Cu privire la aprobarea contractului de arendă a încăperilor din IMSP SR Ocniţa şi IMSP CMF Ocniţa, de către SRL “Arisafarm”.

    

 1. 19.                       Cu privire la modificarea organigramei Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie.
 1. 20.                       Cu privire la delegarea unor consilieri în comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional.
 1. 21. Cu privire la aprobarea programului raional de eradicare
  a tulburărilor prin deficit de iod.
 1. 22.                       Cu privire la stabilirea cotelor de antrenare a şomerilor la efectuarea unor lucrări publice remunerate.
 1. 23.                       Cu privire la confirmarea dreptului de proprietate.
 1. 24.                       Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2011. 
 1. 25.                       Cu privire la ridicarea mandatului de consilier.
 1. 26.                       Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 

 

  Decizie nr. 6/1

din 28 octombrie 2011

Cu privire la executarea

bugetului raional pe 9 luni

ale anului 2011

Decizie nr. 6/2

din 28 octombrie 2011 

Cu privire la alocarea

mijloacelor financiare

din Fondul de rezervă

Decizia6/3

din 28 octombrie 2011  

Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat nr.321/11 din 01.09.2011

 

Decizia6/4

din 28 octombrie 2011  

 

Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial

Edineţ al Cancelariei de Stat nr.298/11 din 08.08.2011

D E C I Z I E  nr.6/5 

Din 28 octombrie 2011 

 

“Cu privire la pregătirea instituţiilor medicale  

pentru evaluare şi acreditare”

Decizia № 6/6

din 28 octombrie 2011

Cu privire la darea în locaţiune a birourilor

din incinta Consiliului raional

 

Decizia6/7

din 28 octombrie 2011  

Cu privire la adresarea în instanţa de judecată

despre eliberarea încăperilor arendate de avocaţi

Decizia6/8

din 28 octombrie 2011  

Cu privire la darea în arendă a

microbusului Consiliului raional

Decizia6/9

din 28 octombrie 2011  


Cu privire la examinarea cererii de demisie a

directorului-interimar IMSP CS Otaci 

Decizia6/10

din 28 octombrie 2011  

Cu privire la numirea în funcţie

de director al CS Otaci

Decizie nr. 6/11

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la luarea la evidenţă militară a tinerilor

născuţi în anul 1996 pe teritoriul raionului Ocniţa

DECIZIA nr. 6/12 

din 28 octombrie 2011

Cu privire  la transferarea oficiului medicilor

de familie din com.Calaraşovca 

Decizie nr. 6/13

Din 28 octombrie 2011

Cu  privire la pregătirea instituțiilor

sociale către perioada rece a anului

Decizie nr. 6/14

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare

a domeniului cultură în raionul Ocniţa

Pentru perioada 2011 - 2015

Decizie nr. 6/15

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la elaborarea studiului de fezabilitate

întru identificarea potenţialului turistic al raionului

 Ocniţa în scopul promovării proiectelor FNDR şi UE

Decizie nr. 6/16

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la starea lucrărilor de construcţie a monumentului

eroilor căzuţi în războiul din Afganistan

Decizie nr. 6/17

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la activitatea orchestrei de muzică

populară a CR “Rapsozii Nordului”

Decizie nr. 6/18

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la aprobarea contractului de sublocaţiune  

a încăperilor din IMSP SR Ocniţa şi IMSP CMF

Ocniţa, de către SRL “Receta - Farm” 

Decizie nr. 6/19

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la modificarea organigramei

Direcţiei Agriculturii şi Alimentaţiei 

Decizie nr. 6/20

Din 28 octombrie 2011

  

Cu privire la delegarea unor consilieri în comisiile

 consultative de specialitate ale Consiliului raional

Decizie nr. 6/21

Din 28 octombrie 2011

  

Cu privire la aprobarea programului raional de

eradicarea tulburărilor prin deficit de iod

Decizie nr. 6/22

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la stabilirea cotelor de

antrenare a şomerilor la efectuarea

unor lucrări publice remunerate

Decizie nr. 6/23

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la confirmarea dreptului de proprietate 

Decizie nr.6/24

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la modificarea bugetului

raional pentru anul 2011 

Decizie nr. 6/25

Din 28 octombrie 2011

Cu privire la ridicarea mandatului de consilier 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 12 AUGUST 2011

 

 

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional

din 12 august 2011 

1.    Cu privire la executarea bugetului pe 6 luni al anului 2011. 

2.    Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2011. 

3.    Cu privire la pregătirea instituţiilor educaţionale către noul an de studii. 

4.    Cu privire la înstrăinarea unor bunuri imobile. 

5.    Cu privire la direcţionarea materialelor de construcţie din stocurile Secţiei de Cultură Ocniţa. 

6.     Cu privire la implementarea proiectului “Asistarea Administraţiilor Publice Locale din Republica Moldova în consolidarea capacităţilor de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare într-o manieră eficientă”.

7.     Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor a.n. 1992-1994 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în toamna a.2011. 

8.    Cu privire la confirmarea în funcţie publică de director a DGRÎTS a dnei V.Cazacu. 

9.     Cu privire la ridicarea mandatelor de consilier în Consiliul raional. 

10.    Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 DECIZIA 5/1

Din 12 august 2011

Cu privire la executarea bugetului

pe 6 luni al anului 2011 


DECIZIA 5/2

Din 12 august 2011

Cu privire la modificarea

bugetului raional pentru anul 2011

 

DECIZIA 5/3

Din 12 august 2011

Cu privire la pregătirea către noul an de

învăţămînt a instituţiilor  preuniversitare

 

DECIZIA 5/4

Din 12 august 2011

 

Cu privire la înstrăinarea

unor bunuri imobile

DECIZIA 5/5

Din 12 august 2011

 

Cu privire la direcţionarea materialelor de

construcţie din stocurile Secţiei de Cultură Ocniţa

DECIZIA 5/6

Din 12 august 2011

Cu privire la implementarea proiectului “Asistarea Administraţiilor Publice Locale din Republica Moldova în consolidarea capacităţilor de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare într-o manieră eficientă” 

DECIZIA 5/7

Din 12 august 2011

Cu privire la efectuarea controlului medical al

recruţilor a.n. 1992-1994 şi încorporarea în serviciul

militar în termen şi cu termen redus în toamna 2011

DECIZIA 5/8

Din 12 august 2011

„Cu privire la confirmarea în funcţie publică

de director al DGRÎTS a dnei V. Cazacu”

DECIZIA 5/9

Din 12 august 2011

Cu privire la ridicarea mandatelor

de consilier în Consiliul raional

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 29 IUNIE 2011

 

 

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI CONSILIULUI RAIONAL DIN 29 IUNIE 2011

 1. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului.
 2. Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului.
 3. Cu privire la constituirea fracţiunilor din cadrul Consiliului raional.
 4. Cu privire la desemnarea comisiilor consultative de specialitate.
 5. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a comisiilor consultative de specialitate din cadrul Consiliului raional.

 

 DECIZIA 3/1

Din 3 iulie 2011

Cu privire la constituire a fracţiunilor din cadrul Consiliului raional

 

DECIZIA 3/2

Din 3 iulie 2011

Cu privire la alegerea preşedintelui raionului

 

DECIZIA 3/3

Din 3 iulie 2011

Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului

 

DECIZIA 3/4

Din 3 iulie 2011

 

Cu privire la desemnarea comisiilor consultative de specialitate

DECIZIA 3/5

Din 3 iulie 2011

 

Cu privire la aprobarea componenţei nominale a comisiilor consultative

 de specialitate din cadrul Consiliului raional.

 

 

1.     Cu privire la exerciţiul bugetar pe 9 luni al anului 2011.

Raportor:dl C.Gudima – şef  Direcţia Generală Finanţe;

2.     Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă.

Raportor: dl C.Gudima – şef  Direcţia Generală Finanţe;

3.     Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat nr.321/11 din 01.09.2011.

Raportor: dna Iu.Şargu – consultant-jurist din aparatul Preşedintelui raionului;

4.     Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat nr.298/11 din 08.08.2011.

Raportor: dna Iu.Şargu – consultant-jurist din aparatul Preşedintelui raionului;  

5.     Cu privire la gradul de pregătire a IMSP din raion către acreditare. 

Raportor: dl T.Iurcu – director IMSP SR Ocniţa;

               dna N.Liciu - director IMSP CMF Ocniţa;

              dna L.Doţiuc – director-interimar al CS Otaci.

6.     Cu privire la darea în locaţiune a birourilor din incinta Consiliului raional.

Raportor: dl A.Galuşca – secretarul Consiliului raional;

7.     Cu privire la adresarea în instanţa de judecată despre eliberarea încăperilor arendate de avocaţi.

Raportor: dna Iu.Şargu – consultant-jurist din aparatul Preşedintelui raionului;  

8.     Cu privire la darea în arendă a microbusului Consiliului raional.

Raportor: dna Iu.Şargu – consultant-jurist din aparatul Preşedintelui raionului;  

9.     Cu privire la examinarea cererii de demisie a directorului-interimar IMSP CS Otaci.

Raportor: dl Ion Tomai – Preşedinte al raionului;

10.                       Cu privire la numirea în funcţie de director al CS Otaci.

Raportor: dl Ion Tomai &nda